Er forbrukslån serielån eller annuitetslån?

Bankene tilbyr to hovedtyper av lån uten sikkerhet.

Den  delen av befolkningen som verken har tatt utdannelse på NHH eller noen annen handelshøyskole vil kanskje ikke kjenne igjen ordene ”serielån” og ”annuitetslån”. Men det er ganske viktig å forstå hva disse begrepene går ut på for å bedre kunne planlegge sin egen økonomi etter å ha tatt opp et forbrukslån. Vi kan starte med å definere dem.

Et annuitetslån er kort fortalt et lån der alle innbetalinger er like store. Banken vil sette opp en plan for låntaker som er veldig enkel å forholde seg til. Man trenger med andre ord ikke bekymre seg for at beløpet skal endre seg med mindre man har inngått en avtale med banken om at lånet skal ha en flytende rente.

Et serielån vil også gi kunden noe håndfast å forholde seg til i form av en forenklet nedbetalingsplan, men rentekalkylen er annerledes. På et forbrukslån er det to ting som skal betales ned: rentekostnader og rentegrunnlaget. Rentekostnadene er de ekstra pengene banken ser seg nødt til å ta for å ”straffe” de som låner penger uten sikkerhet. Rentegrunnlaget, også ofte kalt hovedstolen, er de pengene du faktisk har fått låne og som du står fritt til å bruke. Et serielån krever at du betaler ned like store avdrag hver måned på hovedstolen, men at totalbeløpet synker som følge av at rentekostnadene minker i tråd med en lavere hovedstol.

Det er for eksempel dyrere å betale renter på 200,000 NOK enn på 150,000 NOK selv om den effektive renten er uendret. Rentekostnadene baserer seg jo på hvor stort det utestående lånet er. På den måten kan man si at et serielån gir en gradvis bedre økonomisk hverdag hvis man klarer å unngå misligholdelse.

Hvilken type lån er forbrukslån?

En hovedregel blant bankene pleier å være at de tilbyr annuitetslån. Bankene pleier å unngå serielån fordi de har kunnskap til at mange kanskje ikke vil klare å betale ned mye på et lån nesten umiddelbart etter at de har fått det. Grunnen til at man blir tvunget til å ta opp forbrukslån i Norge er ofte fordi man ser seg nødt til å legge ut for noen daglige kostnader. Da passer det svært ofte veldig dårlig å skulle betale ned store avdrag i starten av nedbetalingsperioden.

Et annet argument for annuitetslån er at de er enklere å forholde seg til. Man kan lettere planlegge den økonomiske fremtiden når man er 100 % sikker på hva man skal betale ned hver måned. I de aller fleste tilfeller er det slik at privatøkonomien bedres med årene, noe som betyr at det som kanskje vil oppleves som litt store avdrag i de kommende månedene bare vil være en parentes mot slutten av nedbetalingsperioden.

Hvis du har noen spørsmål eller klare preferanser i forhold til hvilken type lån du ønsker, så anbefaler jeg deg at du kontakter banken etter at du har søkt om forbrukslån og hører om de kan skreddersy en nedbetaling som passer ditt budsjett og din tidsramme. Bankene pleier å være veldig fleksible på å møte kundens behov. Så lenge du gjør det klart at du har tenkt deg å betale ned i tide, så skal det ikke by på de helt store problemene.

Mer om serielån og annuitetslån:

http://www.smartepenger.no/lan/95-lan/319-annuitetslan-og-serielan