KlikkLån Forbrukslån

money

Klikklån er blant de raskeste til å behandle og utbetale forbrukslån på små størrelser. Banken samarbeider med Thorn og L’EASY (disse har samme eiere), og tilbyr ganske like betingelser for sine lån. Lånegrensene hos Klikklån er noe lavere enn de to andre nevnte. Det laveste lånebeløpet er 5 000 kroner og det høyeste er 40 000 kroner. Klikklån krever ingen sikkerhet for lånet, og gir deg stor fleksibilitet i forhold til nedbetalingen.

Søknad om forbrukslån fra Klikklån

Selve søknaden til Klikklån er svært enkel. Kravene for å få lån fra dette finansselskapet er at du er over 20 år, har fast inntekt i en eller annen form, står oppført i Folkeregisteret og ikke har registrerte betalingsanmerkninger. Du velger beløp og nedbetalingstid på inntil 72 måneder (6 år), oppgir personalia og kontonummeret du vil ha pengene sendt til. Klikklån svarer deg umiddelbart etter at søknaden er mottatt. Fordi du kan signere låneavtalen med BankID, tar det som regel kun et døgn å få pengene disponible på din egen konto, og i beste fall har du pengene samme dag.

Rentebetingelsene varierer

Som de fleste andre banker beregner Klikklån rentene basert på din kredittscore. Det vil si at du får de laveste rentene dersom kredittscoren er god, og høyere renter i motsatt tilfelle. Den laveste nominelle renten er på rundt 10% når dette skrives. De effektive rentene avhenger av antallet gebyrer for månedlige avdrag, samt etableringsgebyret. Rentene kan bli justert underveis dersom økonomiske forhold tilsier det, som endringer i styringsrenten fra Norges Bank. Banken må i alle tilfeller underrette deg i god tid i forveien, dersom de foretar endringer i betingelsene. Merk deg at det månedlige beløpet som oppgis nettsiden når du søker, kun er retningsgivende. De endelige betingelsene ser du først når du får svar med tilbud fra Klikklån.

Gode rentebetingelser på smålån?

Når man vurderer kostnadene på et smålån, må man ta med i betraktningen hva størrelsen på lånet er. Alle lån til forbruk er dyrere enn for eksempel boliglån, all den tid det ikke kreves sikkerhet for lån som dette. Samtidig ville det vært rent umulig for en bank å tilby lån på noen få tusenlapper, til samme rentebetingelser som et boliglån. Det ville i så fall gjort at banken hadde sannsynligvis tapt penger på virksomheten. I det lyset er ikke rentene som tilbys fra Klikklån urimelige. Har du en ok kredittscore er dette faktisk et ganske rimelig sted å søke om forbrukslån.